Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Правила БИНГО Анел

ПРАВИЛА

Всеки участник закупува един или няколко талона (това е неговия залог) с предварително обявен номинал за играта.

За край на закупуване на картоните се смята изтеглянето на 10-та топка.

Автоматично се обявява началото на играта и изтегляне на първа топка.

Тегленето на всяка от топките се извършва автоматично. Всяко едно от числата, които могат да бъдат изтеглени е в интервала от 1 до 90.

Когато се изтегли и обяви число, то се маркира автоматично или ръчно в зависимост от режима на работа.

Ако маркирането е ръчно, всеки играч се грижи сам за маркирането на изтеглените числа.

 

ПЕЧАЛБИ

Печеливша комбинация „линия“ е за участник, при който пръв са маркирани в един талон всички числа в една от хоризонталните линии.

Премия „бинго“ печели участникът, при който пръв са маркирани и петнадесетте числа в един от талоните му.

Когато в една игра линия, бинго, джакпот и допълнителна премия се обяви от повече от един участник, печалбата се разпределя поравно между тях.

Печалбите се обявяват автоматично и се отразяват на терминала автоматино.

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИИ

Изплащане на премии и печалби получени по време на играта, се разпределят и превеждат автоматично от централния компютър.