Bingoanel

bingoanel@abv.bg

Menu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Правила БИНГО Анел

ПРАВИЛА

Всеки участник закупува един или няколко талона (това е неговия залог) с предварително обявен номинал за играта.

За край на закупуване на картоните се смята изтеглянето на 10-та топка.

Автоматично се обявява началото на играта и изтегляне на първа топка.

Тегленето на всяка от топките се извършва автоматично. Всяко едно от числата, които могат да бъдат изтеглени е в интервала от 1 до 90.

Когато се изтегли и обяви число, то се маркира автоматично или ръчно в зависимост от режима на работа.

Ако маркирането е ръчно, всеки играч се грижи сам за маркирането на изтеглените числа.

 

ПЕЧАЛБИ

Печеливша комбинация „линия“ е за участник, при който пръв са маркирани в един талон всички числа в една от хоризонталните линии.

Премия „бинго“ печели участникът, при който пръв са маркирани и петнадесетте числа в един от талоните му.

Когато в една игра линия, бинго, джакпот и допълнителна премия се обяви от повече от един участник, печалбата се разпределя поравно между тях.

Печалбите се обявяват автоматично и се отразяват на терминала автоматино.

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИИ

Изплащане на премии и печалби получени по време на играта, се разпределят и превеждат автоматично от централния компютър.