ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

Използването на личните Ви данни ще се извършва само в съответствие с  Политиката за Поверителност на личните данни –  (Регламент (ЕС) 2016/679 – „GDPR“).

Политиката за конфиденциалност описва случаите, при които можем да изискаме Вашите лични данни и информация, както и начина, по който те се обработват и съхраняват.

Съгласявайки се с нашата Политика за Конфиденциалност, Вие декларирате, че можем да използваме/обработваме Вашите лични данни и информация за целите и услугите, предоставяни от BingoAnel, по начините, описани тук. 

 

ЗАЩО ИЗИСКВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние сме администратор на лични данни и бихме могли да изискваме Вашите лични данни, съгласно действащата нормативна уредба на Република България и Регламента, а именно да:

Проверяваме самоличността на всеки участник като:

  • гражданство;
  • имена по документ за самоличност;
  • идентификационен номер, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин;

 

  • за лицата без ЕГН или ЛНЧ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност;
  • при съмнение, че получената вече информация относно самоличността на участника не е достатъчна или достоверна, и във връзка с потенциална злоупотреба с лични данни на клиента, можем да изискаме допълнителни доказателства за самоличност: – номер на документ за самоличност, адрес, доказателство за адрес , за да се уверим, че сте собственик на документа, който ни представяте.

 

ЗАЩИТЕНИ ДАННИ

Ние сме ангажирани да предоставим възможно най-високи стандарти за сигурност при обработването и съхранението на Вашите лични данни и информация. Всички данни се съхраняват в Kомпютърна система на BingoАnel.

Достъпът до тях е ограничен, дейностите по верификация на потребителите се извършват само от оторизирани и отлично обучени за целта служители.  Вашите данни могат да бъдат предоставени на държавни и общински органи, контролни и проверяващи органи, регулатори и други власти, които действат в изпълнение на техните законови правомощия, както и на трети свързани лица, на които е възложена обработката на личните данни, съгласно приложимото законодателство.

 

ДРУГИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ:

– пол

– телефонен номер;

– имейл адрес;

– потребителско име;

– псевдоним;

– парола;

– таен въпрос за сигурност;

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

 

Може да се свържете с нас по  имейл.

Комуникацията с Вас се съхранява, за улеснение на последващото разрешаване на казуса, заради който сте се свързали с нас.

Моля, имайте предвид, че използвайки нашия канал за комуникация, ще изискаме от Вас да потвърдите самоличността си, за да Ви защитим от злоупотреби от страна на трети лица, които могат да ни потърсят от Ваше име.

 

ИМАТЕ ПРАВО ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ДА:

 

  • получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не, да бъдете информирани относно съдържанието и източника, както и да проверите точността и да поискате коригиране, актуализиране или изменение;
  • поискате изтриването, анонимизирането или ограничаването на обработването на личните Ви данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;
  • направите по всяко време възражение срещу обработването на личните Ви данни на законови основания.

Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

 

Добре е да знаете, че  ако сте поискали изтриване на данните Ви, копия от определена информация  могат да останат видими при определени обстоятелства, когато запазването на такива копия е необходимо, с оглед спазване на законови задължения или правна защита.

 

Можете да оттеглите съгласието си във връзка с:

 

  • Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

Във всички горепосочени случаи, можем да се свържем с Вас и да поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви.

 

ПЕРИОДИ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за конфиденциалност/поверителност.

В края на периода на запазване, Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ако имате нужда от повече детайли, относно обработването на личните Ви данни, моля да се свържете с нас на bingoanel@mail.bg